İş Etiği Kuralları

"İnsanların ve toplumların, neyin doğru olup neyin doğru olmadığını belirlerken etik değerlere başvurması gibi, firmalar da ticari ve sosyal alanda yanlışlardan kaçınmak için, belirledikleri İş Etiği Kurallarına başvururlar."

ethicBg

Köklü bir kuruluş olan Alapala'nın İş Etiği Kuralları arasında, kurumu, çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve genel anlamda da toplumu koruyacak ilkeler yer almaktadır. Güvenilirlik: Kararları ve uygulamalarıyla, çalışanlarına, iş ortaklarına ve müşterilerine güven vermek ve bu güveni muhafaza edip sürdürmek.

 • Sorumluluk:

  İç ve dış tüm paydaşlara, topluma ve çevreye karşı ekonomik, kültürel ve sosyal sorumluluklar üstlenmek.

 • Saygı:

  Kişisel haklara, kanunlara, sosyal değerlere ve kültürel farklılıklara saygı göstermek.

 • Adalet:

  Firma içi hiyerarşiden uluslararası ticarete kadar her düzeyde birlikte çalıştığı bireylere ve ticari ilişki içinde olduğu tüm kuruluşlara karşı adil olmak.

 • Şeffaflık

  Yöneticilerle çalışanlar arasında kurulacak ilişkilerin şeffaf olmasını sağlamak; her türlü iç ve dış iletişimde kolay anlaşılır, açık ve net bir dil kullanmak.

 • Topluma karşı sorumluluk;

  Topluma ekonomik, kültürel ve sosyal fayda sağlamak için çalışmak ve Sosyal Sorumluluk İlkelerinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları aracılığıyla toplumun gelişmesine katkıda bulunmak.

SATIŞ, DESTEK VE DİĞER SORULARINIZ İÇİN
LÜTFEN BİZE YAZINIZ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 212 465 60 40

EGS Business Park Blokları

B3 Blok, 14. Kat, 430
Yeşilköy 34149
İstanbul Türkiye

e-posta: info@alapala.com